background
OK1FRT

Cykloexpedice 2016

Letošní cykloexpedice povede po stopách bývalých raketových základen okolí Prahy a rozhodl jsem se, že v rámci cykloexpedice proběhne krátkodobá soutěž a to DIPLOM BÝVALÉ RAKETOVÉ ZÁKLADNY ČR. Podmínky diplomu jsou již na stránkách č-a-v vyjdou v QRP infu a i v biletenu ČRK. Na stránkách cykloexpedice budou i v anglické verzi. Cykloexpedice jako už tradičně proběhne na přelomu července a srpna v termínu 29.7. až 6.8. 2016 a 7.8.2016 bude zakončena QRP závodem.

Diplom bývalé raketové základny.

V roce 2016 spustíme diplom bývalé raketové základny československa a v rámci cykloexpedice navštívíme celkem pět objektů bývalých základen a QSO z těchto základen bude možno použít do hlavního diplomu. V rámci cykloexpedice bude spuštěn dílčí diplom RZ, který bude možno získat jenom po dobu trvání cykloexpedice. Podmínky pro diplom z cykloexpedice jsou níže.

             DIPLOM BÝVALÉ RAKETOVÉ ZÁKLADNY Č.R.

                 V RÁMCI CYKLOEXPEDICE

V rámci letošní cykloexpedice bude možné získat diplom bývalé R.Z. České republiky. Během cykloexpedice budeme vysílat celkem z pěti objektů bývalých R.Z. A to : ZDEJČINA,-BRATRONICE,-PODLEŠÍN (velitelství R.Z.),-PŘELÍC A KAČICE.  Ze základen budeme vysílat na KV i VKV pásmech. Na KV převážně v pásmu 7 MHz a v podvečer i na 3,5 MHz provozem CW i SSB, na VKV převážně FM provozem. Provozy CW/SSB/FM nebudou vůdči sobě nijak zvýhodňovány. Z raketových základen bude pracovat pouze cykloexpediční klubová stn. OK1RCX, a body do diplomu pouze s touto stanicí. Zájemce o diplom musí nastřádat celkem 500 bodů za těchto podmínek.                                                                     QSO z raketové základny........................................50 bodů možno získat 250 b. QSO z aktivací (sota,-wca,cca,-rozhledny)..............10 bodů možno získat 400 b. QSO s mobilní stanicí (budou dvě)..........................10 bodů možno získat 140 b. QSO s cykloexpediční stanicí v průběhu etapy a v cíli etapy, mimo aktivace          ...............................................................................20 bodů možno získat 200 b. Celkem za cykloexpedici lze získat..............................................................990 b.

QSO z rak. základny.............Máli stanice výce QSO z jedné základny, započítá si pouze jedno t.j. .....................................................................................50 bodů. QSO z aktivací......................Máli stanice výce QSO z jedné aktivace, započítá si pouze jedno t.j. .....................................................................................10 bodů. QSO s mobilní stanicí...........Pouze jedno QSO/jedna etapa/výce stanic.              QSO s cykloexpediční st......Pouze jedno QSO/jedna etapa/výce stanic.

Prvé tři stanice s největším počtem bodů získají k diplomu ještě pohár. Při shodě bodů na prvých místech bude rozhodovat větší počet telegrafních spojení.         Soutěžící stanice bude předávat kód: RS(T) - QTH (nebo lokátor).                         Expediční stanice bude předávat RS(T) - QTH nebo NR oblasti.

Diplom bude vydáván pouze v elektronické podobě. Stanice, které splní podmínky diplomu, budou žádat o diplom e-mailem na adesu vyhodnocovatele.  V žádosti se požaduje uvést: značku, celkový počet bodů, počet telegrafních spojení a čestné prohlášení. Nutno též uvést adresu (e-mail), kam diplom poslat. Žádosti o diplom nutno zaslat do deseti dnů po skončení cykloexpedice.   Poháry a diplomy bude možné předat v Holicích. Stanice, které budou chtít převzít ceny v Holicích to uvedou v žádosti.

adresa vyhodnocovatele: ok1frt AT volny.cz

 

Cyklomobil okolí Holic

Ve čtvrtek 23.srpna 2012, po dojezdu autem do Holic jsem nastrojil svoje SOTAkolo a vyrazil do okolí Holic pokoušet se o QSO za jízdy na kole provozem CW na KV v pásmu 40 m. 

Moje vybavení FT-817, hm anténí tuner, gelová baterie 12v/7Ah a vertikální anténa (cívka s odbočkami a zářič 122 cm délky). Protiváhu tvořilo moje kolo. Asi po 15 min. od výjezdu z Holic jsem začal volat výzvu jako OK1FRT/M v okolí kmitočtu 7,034 MHz, ale pronikaly tam dálnopisné signály, tak sem se přeladil na 7,031 a po chvilce volání výzvy se ozval Paul OE8SPW ve 14.49 UTC se podařilo historické QSO. Dostal jsem report 599 hi. Informoval jsem Paula, že první stanice, které se podařilo se mnou navázat kontakt.

Měl jsem obrovskou radost, že se QSO podařilo, a za chilku se ozvaly další stanice a to HA7UG, OM7OM, OM1AX, OM7DX, OM3CAQ, OM1MJ, DL4FDM, OM3CND a LY4C. Moje obavy z klíčování za jízdy se rozplynuly, ale se zápisem QSO jsem měl problém a to v čitelnosti zápisu.
Tyto QSO byli na trase asi 20 km. V pátek 24 jsem zkoušel 20 m, ale bez úspěchu a tak jsem se přeladil opět na 40 m a udělal jedno QSO s OK1LV, který byl na sotě. V sobotu večer jsem trasu opakoval a udělal jsem ještě 4 QSO.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem stanicím, které se mnou pracovaly a i těm, kteří se třeba o to jen pokusily. Snad někdy zase něco takového podniknu a pokusím se i na jiných KV pásmech.                                                                                        

                      vy 73 OK1FRT Láda